Grąžinimas ir keitimas

Prekių grąžinimas arba keitimas vykdomas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka:

Daiktų grąžinimo ir keitimo tvarką ir sąlygas reglamentuoja Ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu patvirtintos Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklės.

1. Jeigu pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės ne maisto prekė ir pardavėjas su pirkėju neaptarė jos trūkumų, pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu iš pardavėjo reikalauti:

  1.1. pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke;

  1.2. atitinkamai sumažinti prekės kainą;

  1.3. per protingą terminą neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus;

  1.4. atlyginti prekės trūkumų pašalinimo išlaidas, jeigu pardavėjui per protingą terminą jų nepašalinus trūkumus pašalino vartotojas pats ar trečiųjų asmenų padedamas;

  1.5. vienašališkai nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį ir pareikalauti grąžinti už prekę sumokėtus

pinigus.

2. Prekės kokybės garantiją nustato prekės pardavėjas.

3. Prekės keičiamos ar grąžinamos prekės pirkimo vietoje ar kitoje pardavėjo nurodytoje, pirkėjui patogioje vietoje. Pirkėjas pardavėjui pateikia raštišką prašymą, kuriame nurodo prekės trūkumus ir pirkėjo pasirinktą vieną iš šių taisyklių 1. punkto reikalavimų. Prie prašymo turi būti pridėtas vienas iš šių dokumentų: pirkimo-pardavimo kvitas arba kitas prekės pirkimą-pardavimą iš pardavėjo patvirtinantis dokumentas ir garantinis dokumentas (jeigu parduotai prekei nustatytas kokybės garantijos terminas). Neišsaugojus kasos aparato kvito konkrečios prekės įsigijimo faktas turėtų būti įrodinėjamas kitomis leistinomis priemonėmis. Keičiant prekę, siuntimo išlaidas apmoka klientas.

4. Jeigu pirkėjas nepateikia prekės pirkimą-pardavimą iš šio pardavėjo patvirtinančio dokumento, prekė keičiama arba vykdomi kiti pirkėjo nurodyti šių taisyklių 1. punkto reikalavimai tik pardavėjui sutikus.

5. Kilus nesutarimams tarp pirkėjo ir pardavėjo dėl prekės kokybės, pardavėjas, gavęs raštišką pirkėjo prašymą, privalo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu kreiptis į Valstybinę ne maisto produktų inspekciją prie Ūkio ministerijos (toliau - Valstybinė ne maisto produktų inspekcija) dėl prekės kokybės įvertinimo, o gavęs iš jos raštu pateiktas išvadas nedelsdamas apie tai pranešti pirkėjui.

6. Jeigu pardavėjas nevykdo šių taisyklių 1. ar 5. punktuose nurodytų reikalavimų, pirkėjas dėl prekių kokybės įvertinimo turi teisę kreiptis savarankiškai į Valstybinę ne maisto produktų inspekciją, o gavęs iš jos raštu pateiktas išvadas apie tai pranešti pardavėjui.

7. Prekės kokybės įvertinimo išlaidos apmokamos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

8. Pardavėjas ir/ar pirkėjas, jeigu pageidauja, gali dalyvauti įvertinant prekės kokybę.

9. Dideles ir sunkias (daugiau kaip 10 kg svorio) netinkamos kokybės ne maisto prekes kokybei įvertinti, keisti, taisyti ar grąžinti veža pardavėjas, jeigu pirkimo-pardavimo sutartyje nenustatyta kitaip. Tokių prekių kokybė gali būti įvertinama ir pirkėjo namuose.

10. Jeigu pardavėjas įrodo, kad prekės trūkumų atsirado dėl to, kad pirkėjas pažeidė prekės naudojimo ar saugojimo taisykles, tokia prekė nekeičiama, neatlygintinai trūkumai nešalinami ir pinigai negrąžinami. Parduotuvėje nupirktos prekės nėra grąžinamos. Pagal Lietuvos Respublikos įstatymą nustatyta tvarka: Remiantis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis", patvirtintomis 2001 m. birželio 29 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 217, II str., 14 dalimi (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=141450&p_query=&p_tr2=)

11. Jeigu pirkėjui nepatinka nusipirktos prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, jis turi teisę per 14 darbo dienas nuo ne maisto prekių pardavimo dienos, jeigu pardavėjas nėra nustatęs ilgesnio termino, pakeisti (arba grąžinti) ją analogiška preke. Prekės keičiamos (arba grąžinamos) tik tuomet, kai jos nebuvo naudotos, dėvėtos, su ženklinimo etiketėmis, nesugadintos ir nepraradusias prekinės išvaizdos prekes. Jeigu pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės, tai pirkėjas turi teisę per šio punkto pirmojoje pastraipoje nurodytą terminą grąžinti prekę pardavėjui ir atgauti už ją sumokėtus pinigus. Svarbu! Transporto išlaidos nėra grąžinamos.

12. Prekės, nurodytos šių taisyklių 11. punkte, keičiamos ar grąžinamos prekės pirkimo vietoje ar kitoje pardavėjo nurodytoje, pirkėjui patogioje vietoje. Pirkėjas pardavėjui butina pateikti raštišką prašymą(spauskite čia) 14 dienas nuo siuntos gavimo, kuriame nurodo savo pageidavimą. Prie grąžinamą prekę pridedamas pirkimo-pardavimo kvitas, arba kitas prekės pirkimą-pardavimą iš šio pardavėjo patvirtinantis dokumentas. 

13. Pirkėjas gali pasinaudoti šių taisyklių 11. punkte nustatyta teise, jeigu prekės nebuvo naudotos, dėvėtos, su ženklinimo etiketėmis, nesugadintos ir nepraradusias prekinės išvaizdos prekes. Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, negalima laikyti esminiais prekės išvaizdos pakeitimais.

14. Kilus ginčui dėl prekės išvaizdos pakeitimų ar prekės sugadinimo, pardavėjas privalo raštu kreiptis į Valstybinę ne maisto produktų inspekciją, o gavęs iš jos raštu pateiktas išvadas nedelsdamas apie tai pranešti pirkėjui.

15. Pirkėjo reikalavimas pakeisti nusipirktą prekę analogiškomis prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus dėl šių taisyklių 14 punkte nurodytų priežasčių netenkinamas įsigijus tokias prekes:

parfumerijos, kosmetikos ir tualetinius preparatus (kodai pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą - 33.03 - 33.07), fotografijos ir kinematografijos prekes (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą - 37.00), spausdintas knygas, reprodukcijas ir kitus poligrafijos pramonės dirbinius (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą - 49.00), audinius (kodai pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą - 50.07, 51.11-51.13, 52.08-52.12, 53.09, 55.12-55.16), kilimines grindų dangas, išskyrus kilimus ir kilimėlius (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą - 57.00), megztus vyriškus, berniukų, moteriškus arba mergaičių apatinius drabužius (kodai pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą - 61.07 - 61.09), kūdikių drabužėlius (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą - 61.11), pėdkelnes, kojines, puskojines ir kitus panašius dirbinius (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą - 61.15), siūtus vyriškus, berniukų, moteriškus arba mergaičių apatinius marškinius, naktinius marškinius, pižamas ir panašius dirbinius (kodai pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą - 62.07 - 62.08), kūdikių drabužėlius (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą - 62.09), liemenėles, juosmenis, korsetus ir panašius dirbinius (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą - 62.12), perlus, brangakmenius, tauriuosius metalus bei jų dirbinius, išskyrus dirbtinę bižuteriją (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą - 71.00, išskyrus 71.17), ..." 

 

Visą įstatymą rasite čia: http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=141450

Ačiū, kad perkate!